Tài sản ròng Lisa Robertson và lương: Lisa Robertson là một người dẫn chương trình truyền hình có tài sản ròng khoảng 5 triệu đô la Mỹ. Lisa Robertson sinh ra tại Tennessee.

Lisa Robertson là một trong những người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng và giàu có nhất. Với giá trị tài sản ròng lên…

Xem thêm Tài sản ròng Lisa Robertson và lương: Lisa Robertson là một người dẫn chương trình truyền hình có tài sản ròng khoảng 5 triệu đô la Mỹ. Lisa Robertson sinh ra tại Tennessee.

Tài sản của Joyce Giraud: Nữ diễn viên, người mẫu và ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ có giá trị 10 triệu đô la.

Joyce Giraud là một trong những người mẫu, diễn viên và nhân vật truyền hình thực tế nổi tiếng nhất ở Mỹ. Cô nổi tiếng…

Xem thêm Tài sản của Joyce Giraud: Nữ diễn viên, người mẫu và ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ có giá trị 10 triệu đô la.