Tài sản của Geoff Stirling: Một nhà tài trợ truyền thông, họa sĩ truyện tranh đại sư và huyền thoại với giá trị 100 triệu đô la.

Geoff Stirling là một trong những CEO giàu có nhất của Canada với giá trị tài sản ròng lên đến 100 triệu USD. Ông là…

Xem thêm Tài sản của Geoff Stirling: Một nhà tài trợ truyền thông, họa sĩ truyện tranh đại sư và huyền thoại với giá trị 100 triệu đô la.